alles over vakantiewerk

alles over vakantiewerk

 

Het lijkt nog ver weg maar voor je het weet is het alweer juli; zomervakantie! Ben jij nu scholier of student maar wil je in de zomer wat (extra) geld verdienen met vakantiewerk? Dan moet je dit weten!

 

Wanneer ben je een vakantiewerker?

Ben jij een scholier of student die in de (zomer)vakantie van je opleiding of studie tijdelijk werk doet tegen betaling? Dan ben je een vakantiewerker. Omdat vakantiewerk volgens de wet alleen in de school- en studievakanties mag worden verricht, mag je als vakantiewerkervakantiewerker maximaal zes weken aaneensluitend vakantiewerk doen. Vaak ben je als vakantiewerker minderjarig. Tot en met 12 jaar mag je helemaal niet werken.

Vanaf 13 jaar gelden speciale regels (als het gaat om arbeidsomstandigheden en werktijden) voor:

 • 13-, 14-jarigen
 • 15-jarigen
 • 16- en 17-jarigen

Ben je 18 jaar of ouder? Dan val je onder de wettelijke regels voor arbeidsomstandigheden en werktijden die voor alle volwassenen gelden. 

 

Welk soort werk mag je doen en welke werktijden gelden er?

Je wordt door de wet beschermd, want iedereen in Nederland moet veilig en gezond kunnen werken. De regels daarvoor zijn vastgelegd in de Arbowet. Voor minderjarige vakantiewerkers gelden extra regels, die per leeftijdsgroep verschillen.

13- en 14-jarigen

Welk werk mag je doen als 13- en 14-jarige?

Je bent verplicht om naar school te gaan en mag in principe niet werken. Maar er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Je mag klusjes doen en helpen bij licht, niet-industrieel werk zoals vakken vullen, inpakken in de supermarkt, helpen op een camping of in de speeltuin, dieren voeren of groente of fruit plukken (als er niet recent bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt). Het werk mag geen nadelige gevolgen hebben voor je veiligheid, gezondheid of ontwikkeling. Werken in de horeca, een fabriek en met (of bij) machines is uitdrukkelijk verboden. Lees hier alle verboden werkzaamheden voor 13- en 14-jarigen.

Welke werktijden gelden voor 13- en 14-jarigen?

Je mag maximaal 7 uur per dag werken, tussen 7.00 en 19.00 uur. Je mag maximaal 35 uur per week en maximaal 5 dagen achter elkaar werken. Je hebt recht op een half uur pauze als je 4,5 uur of meer op een dag werkt. Werken op zondag mag niet. En als je 2 dagen achter elkaar werkt, moet je daartussen minimaal 14 uur rust hebben gehad.

15-jarigen

Welk werk mag je doen als 15-jarige?

Je bent ook leerplichtig maar je mag wel zelfstandig werk doen dat licht en niet-industrieel is, zoals reclamefolders rondbrengen, de avondkrant bezorgen of (hulp)werkzaamheden uitvoeren in de horeca. Maar achter de kassa werken of te zwaar tillen mag niet.

Welke werktijden gelden voor 15-jarigen?

Je mag maximaal 8 uur per dag werken - tussen 7.00 en 21.00 uur - en niet meer dan 40 uur per week. Ook mag je niet meer dan 5 dagen achter elkaar werken en heb je recht op een half uur pauze als je op een dag 4,5 uur of meer werkt. Elke 2 werkdagen moeten je minimaal 12 uur rusten. Als het in jouw bedrijf gebruikelijk is dat op zondag wordt gewerkt, mag jij dat ook (de zaterdag ervoor moet je wel vrij zijn). Wel is toestemming van je ouders nodig en mag je niet meer dan 11 zondagen in 16 weken werken.

16- en 17-jarigen

Welk werk mag je doen als 16- en 17-jarige?

Je mag bijna elk soort werk doen zolang het werk niet gevaarlijk is of schadelijk voor de gezondheid is. Je mag bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen, op grote hoogte of in een lawaaiige omgeving. Ook mag je niet werken als je daardoor niet naar school kan gaan. Voor risicovolle werkzaamheden geldt dat de werkgever moet zorgen voor toezicht en begeleiding.

Welke werktijden gelden voor 16- en 17 jarigen?

Je mag 9 uur per dag werken (tussen 7.00 en 23.00 uur) maar niet meer dan 45 uur per week, met een half uur pauze bij 4,5 uur aaneengesloten werken. In 4 weken mag je maximaal 160 uur werken, op voorwaarde dat je elke week minimaal anderhalve dag vrij bent en elke 2 werkdagen minstens 12 uur rust hebt. Als je ook op zondag werkt, geldt een minimum van 13 vrije zondagen per jaar (52 weken).

18-jarigen en oudere vakantiewerkers

Je valt onder de regels van de Arbowet en de Arbeidstijdenwet voor volwassenen. 

Hoeveel verdien je als vakantiewerker?

Als vakantiewerker van 15 tot en met 20 jaar heb je recht op een deel van het minimumloon: het minimumjeugdloon. Vanaf 21 jaar geldt het wettelijk minimumloon. Ook heb je recht op vakantiegeld (vakantietoeslag): 8% van het brutominimumloon. Voor 13- en 14-jarigen geldt de verplichting van het minimumjeugdloon niet, maar het is wel passend om je het loon voor 15-jarigen te betalen (dit bepaalt de werkgever). 

 Bruto minimum (jeugd)lonen, tot 1 juli 2021

  per maand per week per dag
15 jaar € 505,45  € 116,65 € 23,33
16 jaar € 581,25  € 134,15 € 26,83
17 jaar € 665,50  € 153,60 € 30,72
18 jaar € 842,40  € 194,40 € 38,88
19 jaar € 1.010,90 € 233,30 € 46,66
20 jaar € 1.347,85 € 311,05 € 62,21
21 jaar & ouder € 1.684,80 € 388,80 € 77,76

Op 1 juli 2021 wordt het minimum(jeugd)loon opnieuw aangepast aan de cao-lonen.

 

Moet je een arbeidsovereenkomst afsluiten?

arbeidsovereenkomstAls vakantiewerker ben je ook gewoon een medewerker en daarom gelden in principe dezelfde voorwaarden als voor andere medewerkers. Als het bedrijf - of branche – waar jij voor gaat werken onder een cao valt dan gelden de voorwaarden die daarin staan ook voor jou.

Een arbeidsovereenkomst voor vakantiewerk is een (bij voorkeur schriftelijk vastgelegde) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Volgens de wet moet de werkgever, zich houden aan de wettelijke bepalingen, zoals het betalen van minimaal het minimumloon, het doorbetalen van loon bij ziekte en de regels voor vakantiedagen en vakantietoeslag.

Proeftijd

Voor vakantiewerk mag geen proeftijd worden afgesproken, omdat die alleen geldt bij een contract van zes maanden of langer. 

 

Toestemming ouders

Ben je jonger dan 16 jaar dan moet je voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst toestemming hebben van je ouders of voogd. Om onduidelijkheid te voorkomen is het verstandig dat je (voor vakantiewerkers onder 16 jaar) een ouder/voogd het arbeidscontract mee laat ondertekenen.

Identificatieplicht

Voordat je als vakantiewerker (vanaf 14 jaar) aan de slag gaat, is de werkgever volgens de wet verplicht je identiteit vast te stellen. Dit doet de werkgever door te vragen naar een origineel en geldig identiteitsbewijs. Dit kan zijn:

 • Paspoort
 • Identiteitskaart
 • Nederlands vreemdelingendocument
 • Rijbewijs
Hoe zit het met corona en vakantiewerk?

de coronamaatregelen van de overheid gelden natuurlijk ook voor de vakantiewerkers.

Dit zijn de belangrijkste basisregels:

 • was je handen: zo vaak mogelijk en minstens 20 seconden
 • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • schud geen handen
 • houd 1,5 meter afstand (twee armlengtes) van anderen
 • blijf thuis bij verkoudheidsklachten en koorts
 • draag een mondmasker
 • vermijd drukte
 • reis zo veel mogelijk lopend of met de fiets
 • gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan.

Op de website van het RIVM vind je de coronarichtlijnen voor verschillende sectoren. Staat jouw sector of branche niet vermeld? Dan kun je de algemene hygiënerichtlijn gebruiken.

Direct contact via WhatsApp