FAQ werknemer

FAQ werknemer

Wat moet ik meenemen naar de inschrijving?

Je kunt je natuurlijk online inschrijven maar langskomen op onze vestiging mag ook. We vragen je dan de volgende zaken mee te nemen:

  • Up to date CV
  • BSN nummer en ID bewijs (deze hebben we pas van je nodig als je daadwerkelijk aan de slag gaat)
  • IBAN nummer
  • Originele diploma’s en certificaten
  • Eventuele andere passen en bewijzen (bijv. VCA, heftruck)
  • Recente loonstrook i.v.m. salarisindicatie
  • Referenties van eerdere werkgevers

Ik ga aan de slag als uitzendkracht. Wat houdt dat in?

Als uitzendkracht ga je via ons aan de slag bij één van onze opdrachtgevers. Je voert hier de werkzaamheden uit, we noemen dit de feitelijk werkgever. Wij zijn echter je formeel werkgever. Dit betekent dat wij met jou een uitzendovereenkomst sluiten en je salaris zal ook door ons aan jou worden uitbetaald.

 

Voordat je aan het werk gaat worden er diverse zaken met je besproken. Je wordt bijvoorbeeld geïnformeerd over het bedrijf waar je aan de slag gaat, wat je functie inhoudt, wat de kleding- en veiligheidsvoorschriften zijn en wat je salaris is.

 

Daarnaast ontvang je een uitzendovereenkomst, loonbelastingverklaring, een pensioenformulier en een ziekteverzuimreglement. Dit formulier moet je goed doorlezen en getekend aan ons retour sturen.

 

Het is belangrijk dat wij voor aanvang van de werkzaamheden in het bezit zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs! Hieronder wordt verstaan; een paspoort of ID kaart eventueel aangevuld met een verblijfsdocument. Wij kunnen deze kopie voor je maken, je mag de kopie ook langsbrengen. Maak wel een kopie van de voor- en de achterkant!

Hoe moet ik mijn uren doorgeven?

Zodra je aan het werk gaat zullen we je informeren over de urenaanlevering. Meestal zullen jouw gewerkte uren via ons digitale urenportaal worden aangeleverd maar we werken ook nog regelmatig met papieren werkbriefjes. Het kan ook zijn dat we de uren ontvangen van het bedrijf waar je werkzaam bent.

 

Ons digitale urenportaal flexwerker.com vind je hier op de website onder ‘Mijn Werktijd’. Ook werken we met de Flexwrapp. Een app op je telefoon waar je uren op geregistreerd kunnen worden.

 

Papieren werkbriefjes kun je krijgen op één van onze vestigingen. Natuurlijk willen wij deze ook naar je huisadres sturen.

Wanneer ontvang ik mijn salaris?

We betalen je loon elke week of elke 4 weken aan je uit. Op elke maandag, dinsdag of woensdag van de betreffende week krijg je je salaris uitbetaald. Het is daarom erg belangrijk dat je gewerkte uren op tijd bij ons binnen zijn!

 

Let op:  Voordat we de uitbetaling van je loon kunnen voldoen moeten alle gevraagde gegevens ingevuld en getekend bij ons binnen zijn. Zolang jouw gegevens niet compleet zijn, ontvang je wel loonstrookjes maar wordt jouw salaris niet overgemaakt!

Kan ik ook per maand uitbetaald worden?

Wij betalen standaard wekelijks de lonen uit. Als je het prettiger vindt om per 4 weken je salaris te ontvangen, dan is dit mogelijk.

Wanneer ontvang ik mijn loonstrook?

Je loonstrook ontvang je in je mail. Heb je geen e-mail dan ontvang je deze per post.

 

Je loonstrook is inzichtelijk zodra wij jouw uren hebben verwerkt. Dit betekent niet automatisch dat jouw loon op je rekening is gestort. We hebben namelijk alle gevraagde gegevens nodig voordat we je salaris overmaken. Zorg er dus voor dat de getekende uitzendovereenkomst, loonbelastingverklaring, pensioenbrief en ziekteverzuimreglement tijdig bij ons binnen zijn!

Wat zijn reserveringen en waar vind ik deze?

Voor ieder gewerkt uur bouw je reserveringen op. Dit is een verzamelnaam voor vakantiedagen, vakantiegeld en kort verzuim. Over elk uur ontvang je voor deze componenten een percentage van loon.

 

Zodra je een vrije dag hebt of naar de tandarts of dokter moet, kun je hiervoor een vrije dag (of kort verzuim) opnemen.

 

Het vakantiegeld wordt in mei uitbetaald.

 

Onderaan je loonstrook vind je je saldo aan reserveringen. Je kan hier precies vinden wat je hebt opgebouwd en opgenomen. Let op: je kan geen doorbetaalde vrije dagen opnemen als je hiervoor geen saldo hebt. Neem je een vrije dag maar heb je geen saldo? Dan krijg je voor deze dag geen salaris uitbetaald.

Waarom blijft er van mijn vakantiegeld zo weinig over?

Vakantiegeld, overwerk en eenmalige beloningen worden door de Belastingdienst gezien als  bijzondere beloningen. Hier wordt een bijzonder belastingtarief op geheven. Dit tarief is vaak iets hoger dan de gebruikelijke belastingtarieven. Kijk voor de actuele tarieven op de site van de Belastingdienst; www.belastingdienst.nl

Krijg ik ook een jaaropgave?

Iedereen die in het betreffende kalenderjaar voor ons heeft gewerkt ontvangt medio januari/februari van het nieuwe jaar een jaaropgave. Deze ontvang je per email. Heb je geen mail? Dan ontvang je de jaaropgave per post.

 

Bewaar je jaaropgave goed! Deze heb je nodig voor je aangifte bij de Belastingdienst.

Welke cao is op mij van toepassing?

Wij zijn aangesloten bij de NBBU (Nederlandse Bon van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Deze bond heeft een eigen cao welke op jou van toepassing is. Hierin staan al je rechten en plichten beschreven. Kijk onder downloads op onze site voor de cao tekst. Natuurlijk mag je ons ook altijd mailen of bellen als je hierover vragen hebt!

Bij wie moet ik me ziekmelden?

Zodra je voor ons aan de slag gaat ontvang je een ziekteverzuimreglement van ons. Hierin staat precies beschreven wat jij moet doen in geval van ziekte.

 

Je moet je in ieder geval voor aanvang van de werkdag altijd melden bij het bedrijf waar je werkzaam bent. Daarnaast moet je je ook tijdig melden bij ons zodat wij vervanging voor je kunnen regelen en je kunnen ziekmelden. Wij zijn altijd bereikbaar, dus ook in het weekend en buiten kantoortijden. Bel dus altijd zodra je ziek bent!

Krijg ik loon uitbetaald als ik ziek ben?

Aan de hand van je uitzendovereenkomst en jouw werkverleden wordt gekeken of je recht hebt op een ziektewetuitkering van het UWV of van ons. 

 

Daarnaast wordt je ziekmelding doorgegeven aan onze Arbodienst. Zij verrichten alle werkzaamheden met betrekking tot de verzuimbegeleiding. Vanaf het eerste moment na je ziekmelding zullen zij contact met je opnemen voor het maken van concrete afspraken.

Hoe bereken ik mijn SV loon?

Als je een uitkering ontvangt moet je in sommige gevallen je SV loon doorgeven aan bijvoorbeeld UWV. We leggen je uit hoe je dit kan berekenen.

Het totale SV loon in het kalenderjaar:
Onder het kopje 'Cumulatieven' vind je op de (laatste) loonstrook het SV loon dat je tot dusver hebt verdiend in het betreffende kalenderjaar.

 

Het SV loon per week of 4 weken:
Als je het SV loon per week of 4 weken wilt weten dan doe je dit op de volgende manier:

  • Open de loonstroken die betrekking hebben op het tijdvak dat je moet doorgeven; stel je moet de periode 14 mei t/m 3 juni weten. Dit zijn weeknummers 20, 21 en 22. De data en weeknummers vind je bovenaan je loonstrook (onder tijdvak).
  • In de 3e kolom (vanaf boven) staat de berekening van je loon. Hier vind je ook een bedrag bij 'Loon voor loonbelasting en premies'. Dit is het SV loon. Wanneer je meerdere weken moet doorgeven dan tel je die verschillende weken bij elkaar op (dus in het voorbeeld: het bedrag op de loonstrook van week 20, 21 en 22).

Wanneer ga ik pensioen opbouwen?

Partijen zetten de besprekingen om te komen tot een marktconforme pensioenregeling voort. Daarop vooruitlopend worden per 1 januari 2022 als eerste stap de volgende wijzigingen doorgevoerd.

De huidige wachttermijn is 26 weken en wordt per 1 januari 2022 teruggebracht naar maximaal 8 weken gewerkt bij de uitzendwerkgever. Voor de telling van die 8 gewerkte weken tellen de gewerkte weken bij een andere uitzendonderneming verbonden binnen een groep zoals bedoeld in artikel 2:24b BW mee. Een uitzendwerkgever zal naar verwachting te maken krijgen met een gemiddeld genomen kortere wachttijd dan 8 weken, omdat er meer uitzendkrachten zullen instromen die de wachttijd van 8 weken elders al bereikt hebben. Partijen onderzoeken nog of en hoe de wachttermijn verder verkort kan worden. Vanaf de aanvang van de negende week geldt voor de duur van 52 weken de Basisregeling gevolgd door de Plusregeling. Iedereen die op 1 januari 2022 8 weken of meer werkzaam is als uitzendkracht start op die datum met pensioenopbouw.

Als de Basisregeling vanaf 1 januari 2023 nog wordt voortgezet, maken partijen afspraken over dat en hoe de pensioenopbouw in de betreffende regeling wordt verhoogd.

Partijen verzoeken StiPP in de regeling de wederkerigheid met een van StiPP gedispenseerde regeling op te nemen, zodanig dat bij overgang naar StiPP vanuit een gedispenseerde regeling de pensioenopbouw doorloopt.

De pensioengrondslag wordt aangepast naar:

Loon voor werknemersverzekeringen Vermeerdert met de pensioenpremie werknemer

Vermindert met de fiscale bijtelling leaseauto

Vermeerdert met het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of verstrekkingen op grond van artikel 20 cao voor uitzendkrachten (uitruil van arbeidsvoorwaarden).

In de nieuwe cao die partijen zullen afspreken per 2 januari 2023 kunnen afspraken opgenomen worden ten aanzien van pensioen die een ingangsdatum kennen van 1 januari 2023.


Meer informatie hierover kun je vinden op www.stippensioen.nl

Hoe en wanneer kan ik mij beter melden?

Zodra je beter bent, meld je dit direct bij ons!  Je hoeft niet op toestemming te wachten om weer aan het werk te gaan of om ander werk te zoeken.

Wat gebeurt er als er niet direct een baan voor mij kan worden gevonden?

We doen natuurlijk ons uiterste best om je zo snel mogelijk aan het werk te krijgen! Als we niet direct een baan voor je hebben dan blijven je gegevens bij ons in het systeem totdat jij aangeeft uitgeschreven te willen worden.


Daarnaast adviseren we je om ons via social media te volgen. Je komt hier de leukste en meest actuele banen tegen!

Direct contact via WhatsApp