Nieuws item

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 Augustus 2022

Vanaf 1 augustus 2022 zal het wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking treden. Werknemers krijgen met de in deze wet opgenomen wijzigingen meer bescherming en werkgevers krijgen meer verplichtingen. Er is geen overgangsrecht

 

Wijzigingen in het kort:

Een verplichte opleiding moet kosteloos zijn voor de werknemer (geen studiekostenbeding meer mogelijk). Daarbij geldt dat de werknemer de mogelijkheid kan hebben om dit onder werktijd te doen en het als arbeidstijd word beschouwt.

Daarnaast is er geen nevenwerkzaamhedenbeding meer mogelijk. Met nevenwerkzaamhedenbeding word een beding bedoeld waarbij de werkgever verbied dat de werknemer ergens anders arbeid gaat verrichten buiten de werktijden van de werkgever om.

Ook het realiseren van een meer voorspelbaar werkpatroon staat in deze wet. Werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon kunnen na 26 weken in dienstverband een verzoek indienen voor een meer voorspelbare werkpatroon en zekere arbeidsvoorwaarden. Daarbij is er ook een een uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever.

Als laatst is er aanvullende informatieverplichtingen voor het detacheren van werknemers in de Europese Unie. Werkgevers moeten voor het vertrek relevante documenten verstrekken met aanvullende informatie.

 

Bron: https://www.nbbu.nl/nl

Direct contact via WhatsApp