Nieuws item

Betaald Ouderschapsverlof per 2 Augustus 2022

Op dit moment hebben ouders bij de geboorte van hun kind recht op 26 maal de arbeidsduur per week onbetaald ouderschapsverlof. Het verlof kan in de eerste acht levensjaren van het kind worden opgenomen door de ouder. 

Dit verandert door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in negen weken (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Deze richtlijn wordt in Nederland geïmplementeerd door de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022. 

De wijzigingen in het kort:

Ouders kunnen voor 9 weken van het ouderschapsverlof een uitkering ontvangen van het UWV, ter hoogte van 70% van het dagloon. Dit is het betaalde ouderschapsverlof. Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. En om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. Het betaald ouderschapsverlof kan flexibel worden opgenomen, bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken.

Ouders moeten het betaalde deel van het verlof binnen 1 jaar na de geboorte van het kind opnemen. De weken die niet worden opgenomen binnen 1 jaar , kunnen daarna alsnog onbetaald worden opgenomen voor het kind 8 jaar oud is (ook als het om een adoptie- of pleegkind gaat).

De aanvraag van de uitkering voor ouderschapsverlof loopt via jouw werkgever. De aanvraag doe je pas na de opname van het ouderschapsverlof. De uitkering wordt -achteraf betaald aan de werkgever, die het doorbetaalt aan de werknemer. Over de uitkering bouw je WEL vakantiedagen en pensioen op, maar GEEN vakantiegeld en reserveringen.

Op zijn vroegst kan het betaalde ouderschapsverlof worden aangevraagd als minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen vanaf 2 augustus 2022. Dit omdat pas vanaf 2 augustus recht op betaald ouderschapsverlof bestaat en alleen achteraf wordt uitbetaald over hele weken.

 

Bron:https://www.nbbu.nl/nl 

Direct contact via WhatsApp