Nieuws item

Kom jij in aanmerking voor de energietoeslag?

Omdat de energieprijzen in de afgelopen periode enorm zijn gestegen, komen huishoudens met een inkomen van € 2.070 (per maand) of lager mogelijk in aanmerking voor de energietoeslag.

De meeste mensen met een bijstandsuitkering krijgen deze toeslag automatisch. Maar omdat niet alle huishoudens met een laag inkomen bekend zijn bij de gemeente, moeten deze huishoudens zelf de toeslag aanvragen bij de gemeente.

De gemeenten bepalen de inkomensgrenzen zelf maar er is wel een landelijke richtlijn. De richtlijn is dat mensen met een inkomen tot 120% van het 'sociaal minimum' in aanmerking komen voor de energietoeslag (zie onderstaande tabel).

Is je inkomen net iets hoger dan de richtlijn? Dan is het verstandig om te kijken of je bij je gemeente een aanvraag kunt doen.

Om precies te weten hoe de energietoeslag in jouw gemeente werkt, neem dan contact op met de gemeente of ga bij ze langs.

Leefsituatie Bedrag per maand Landelijke richtlijn
Gehuwd/gelijkgestelden €1.724,99 €2070
Alleenstaande 21 jaar en ouder €1250,19 €1501
Alleenstaande van 20 jaar €944,60 €1134
Alleenstaande van 19 jaar €686,65 €824
Alleenstaande van 18 jaar €574,42 €690

Bruto maandbedragen sociaal minimum plus landelijk richtlijn Energietoeslag.

Bron: Rijksoverheid

Direct contact via WhatsApp