FAQ coronavirus

FAQ Coronavirus

Veelgestelde vragen en antwoorden coronavirus

Nu ook in Nederland het aantal gevallen van het coronavirus oploopt, nemen we extra maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen.

We kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft. De meest gestelde vragen en antwoorden leest u hieronder.

Welke maatregelen neemt Werktijd Uitzendburo in verband met het coronavirus?

Wij nemen verschillende maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Hier geven we de belangrijkste acties weer: 

  • Wij hebben een continuïteitsplan in werking gesteld, in aanvulling op de RIVM-richtlijnen;
  • De richtlijnen uit dit plan delen we met klanten en onze eigen en flexibele medewerkers (uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp’ers);
  • Doel van dit plan is het beperken van besmetting op onsite-, klant- en eigen locaties;
  • In het plan staat opgenomen dat bij een (vermoedelijke) besmetting van onze flexmedewerker zij dit direct melden bij de huisarts, bij de opdrachtgever en bij ons;
  • Wij hebben een centraal crisisteam ingericht dat dagelijks met elkaar afstemt welke (aanvullende) maatregelen genomen moeten worden;
  • Onze flexibele en eigen medewerkers beperken zo veel als mogelijk fysiek contact (geen handen schudden of kussen geven); 
  • We hebben veelgestelde vragen & antwoorden opgesteld en werken deze regelmatig bij op deze website.

Wat moet ik doen voor medewerkers die ik heb ingehuurd via Werktijd Uitzendburo?

Werktijd Uitzendburo en uw organisatie zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van een veilige en gezonde werkplek. Daarom is het zaak dat u regelmatig per e-mail of telefoon contact onderhoud met uw contactpersoon van Werktijd Uitzendburo.

  • Zorg dat u zich houdt aan het advies van het RIVM en de maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd.
  • Heeft u een vermoeden of is er daadwerkelijk sprake van besmetting op één van uw locaties? Of heeft u specifieke maatregelen in uw organisatie genomen om verspreiding te voorkomen? Deel dit dan direct met uw contactpersoon bij Werktijd Uitzendburo.

Hoe gaat Werktijd Uitzendburo om met ziekmeldingen?

Bij iedere ziekmelding communiceren wij dat er voor werknemers meldplicht is ingesteld (vanuit overheid/RIVM). Dit betekent dat als er wordt voldaan aan de voorwaarden (zie: RIVM website voor de actuele status), zij zich (telefonisch) dienen te melden bij de huisarts. Vanwege privacy regels mogen wij niet doorvragen naar de aard van de ziekmelding. Wel wijzen wij iedereen die zich ziek meldt op zijn/haar persoonlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast hebben wij gezamenlijk een verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkplek. Dus mocht er een vermoeden zijn van besmetting, overleg dan met uw contactpersoon van Werktijd Uitzendburo hoe hier verder mee om te gaan.

Als een van mijn flexibele werknemers via Werktijd Uitzendburo ziek is of in quarantaine is geplaatst, wat gebeurt er met de te factureren uren?

In het geval van een ziekmelding (in welke situatie dan ook, dus ook na vaststelling van besmetting) zijn contractafspraken leidend. Mocht het contract geen uitsluitsel bieden, dan wordt er per situatie gekeken naar een passende oplossing.

Wij sturen medewerkers preventief naar huis, of overwegen dit. Hoe gaat Werktijd Uitzendburo hier mee om?

Wij vragen u dit (voornemen) zo snel mogelijk met uw contactpersoon van Werktijd Uitzendburo te bespreken.

Direct contact via WhatsApp